Approved Coach Specific Training Hours - ACSTH

Professional coach – I etap                                                                                                                 
POZIOM ACC (Associate Certified Coach)
 
Program ACSTH (Approved Coach Specific Traning Hours) to:
 • Akredytowany program International Coach Federation, który spełnia najwyższe standardy merytoryczne (wiedza, umiejętności i kompetencje)
 • 60h akredytowanych warsztatów oraz 9h pracy domowej (indywidualnej)
 • 10h sesji mentorskich (10h - grupowej sesji mentorskiej oraz 3h indywidualnych sesji mentorskich pod okiem profesjonalnych akredytowanych przez International Coach Federation trenerów i coachów)
 • Program kończący się otrzymaniem certyfikatu ACSTH uznawanym przez International Coaching Federation na poziomie ACC (patrz akredytacja)
 • Program, przygotowujący do praktycznej pracy Coacha na najwyższym poziomie (ok. 90% pracy praktycznej, 10% wykładowej)
 • Prowadzony w języku polskim (szkolenia i akredytacja)
 
PROGRAM ACSTH:
Spełnia standardy wymagane do uzyskania akredytacji International Coaching Federation na poziomie ACC (Associate Certified Coach)
 
Sesja I - Coaching możliwości rozwoju ⃰ – 20h warsztatów + praca domowa
Sesja II – Business coaching for leaders - 20h warsztatów + praca domowa
Sesja III - Coaching - - Budowanie świadomości – 20h warsztatów + praca domowa
Grupowa sesja mentorska – 10h - praktyka
Indywidualne sesja mentorska – 3h  (praktyka- każdy uczestnik prowadzi 3 sesje coachingowe z coachem jako klient)
Egzamin:
 • Test wiedzy (Kodeks Etyczny i Kompetencje Coacha oraz materiał z warsztatów)
 • Nagranie sesji coachingowej z klientem
⃰ autor programu „Coaching możliwości rozwoju” Anna Cywińska
 
Po ukończeniu programu ACSTH student otrzymuje certyfikat potwierdzający ukończenie akredytowanego programu. Certyfikat ten spełnia standardy Internationl Coach Federation na poziomie ACC. Jest równoważny z egzaminem International Coach Federation na poziomie ACC.
 
Uczestnik jest zwolniony ze zdawania egzaminu praktycznego (nagrania sesji coachingowej + transkrypcji) w International Coach Federation w procesie akredytacji.
 
AKREDYTACJA
Po otrzymaniu certyfikatu ACSTH uczestnik może złożyć aplikację na otrzymanie akredytacji na poziomie ACC.
Wymagania:
 • Certyfikat ACSTH
 • 10h sesji mentorskich
 • Test – Coach Knowledge Assesment (CKA)
 • Doświadczenie - 100h pracy z klientami
 
Zakres merytoryczny akredytowanego programu ACSTH:
 • Kodeks etyczny – dylematy etyczne
 • 11 kompetencji coacha
 • Coaching a inne dyscypliny - różnice
 • Sesja kontraktowa
 • Proces coachingowy
 • Wyznaczanie celu na proces/na sesję
 • Modele coachingowe
 • Life coaching
 • Bussines Coaching
 • Podstawowe narzędzia coachingowe
 • Zaawansowane narzędzia coachingowe na poziomie ACC
 • Praca z wartościami
 • Proces zmian w coachingu
 • Budowanie świadomości coachingowej
 • Rozwój coachingu w Polsce i na świecie
 • Ja jako Coach – moja ścieżka rozwoju
 
Kto może wziąć udział?
 
Indywidualnie:
 • każdy kto chce uzyskać umiejętności praktyczne i kompetencje do pracy coacha
 • zainteresowany rozwojem zawodowym i osobistym
 • podnoszeniem swoich umiejętności interpersonalnych
Zawodowo
 • Osoby, które chcą wykorzystać coaching w pracy (trenerzy, psycholodzy, terapeuci, doradcy zawodowi, doradcy klienta, nauczyciele, lektorzy)
 • Osoby, które chcą zarządzać organizacją przez coaching – kadra zarządzająca
 • Osoby, które chcą wprowadzać świadomość cochingową w organizacji
 • Osoby pracujące w działach HR
 • Pracownicy mikro, małych, średnich i dużych firm oraz Jednostek Samorządowych odpowiedzialnych za zarządzanie kapitałem ludzkim, rozwojem pracowników oraz motywowaniem
Pracownicy instytucji wspierających beneficjentów w rozwoju osobistym i zawodowym:
 • Wojewódzkich Urzędów Pracy
 • Powiatowych Urzędów Pracy
 • Ośrodków pomocy społecznych
 • Organizacji pozarządowych wspierających rozwój osobisty i zawodowy
 
KOSZT KURSU: 6500,00 (zw. z VAT)
Cena zawiera:
 • Przeprowadzenie całego akredytowanego programu ACSTH 60h
 • Przeprowadzenie sesji mentorskiej grupowej 10h
 • Materiały i podręcznik
 • Catering i przerwy kawowe w trakcie warsztatów
 • Wsparcie w trakcie procesu (do każdej grupy przydzielony jest Mentor/ Coach)
 • Certyfikat ukończenia akredytowanego programu ACSTH
 • Na prośbę studenta referencje
 • Wsparcie w pozyskiwaniu klientów do prowadzenia sesji coachingowych – praktyki (100h)
 
KOSZT INDYWIDUALNYCH SESJI MENTORSKICH (do akredytacji wymagane 3 sesje) – 300,00 zł
 
HARMONOGRAM: w zakładce HARMONOGRAM ZAJĘĆ
 
AKREDYTACJA
Po otrzymaniu certyfikatu ACSTH uczestnik może złożyć aplikację na otrzymanie akredytacji na poziomie ACC.
Wymagania:
 • Certyfikat ACSTH
 • 10h sesji mentorskich
 • Test – Coach Knowledge Assesment (CKA)
 • Doświadczenie - 100h pracy z klientami
CENA: 500$  (dla członków organizacji International Coach Federation 300$)
Szkoła Profi Coaching School  nie pobiera dodatkowych opłat za proces Akredytacji. Student oprócz procesu szkoleniowego (ACSTH) ma zagwarantowane wsparcie w procesie akredytacji w cenie kursu:
 • Weryfikacja wymaganych dokumentów
 • Przygotowanie dokumentów (aplikacji)
 • Złożenie aplikacji
 • Monitoring procesu akredytacji
 
⃰ autor programu „Coaching możliwości rozwoju” Anna Cywińska

 
Przewodnik Prezent profiWorld